Privacy Policy
  • Privacy Policy
  • Wet bescherming persoonsgegevens
  • Betrouwbaar
  • AVG deelnemer

Privacy Policy
Interlodge hecht veel waarde aan jouw vertrouwen in onze organisatie. Op deze pagina informeren wij je over de wijze waarop wij omgaan met jouw persoonlijke gegevens.

AVG
Interlodge is deelnemer van het AVG programma, het bewijs dat wij zorgvuldig met jouw gegevens omgaan.

Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)
Wanneer je gegevens aan Interlodge verstrekt, vallen de gegevens onder de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Deze wet geeft regels ten aanzien van de verwerking en bescherming van jouw persoonsgegevens. Bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) hebben wij onze verwerkingen van persoonsgegevens aangemeld en geregistreerd onder nummer m00001606. Je kan deze inzien via www.cbpweb.nl.

Invullen van persoonsgegevens
Voor het maken van bijvoorbeeld een boeking of het aanmelden op de nieuwsbrief wordt je gevraagd naar persoonlijke informatie. De persoonlijke gegevens die je invult gebruiken wij uitsluitend om de service te verlenen, het betreffende reisproduct te leveren of je in de toekomst over reisproducten te informeren. 
Tijdens het boekingsproces wordt er gevraagd om gegevens van thuisblijvers te verstrekken. Wij gaan er van uit dat je de thuisblijvers zelf informeert dat wij hun gegevens in ons bezit hebben en uitsluitend zullen gebruiken in geval van een calamiteit.

Verzameling van persoonsgegevens
Voor een compleet en actueel overzicht van de gegevens die Interlodge verzamelt en verwerkt, verwijzen wij naar onze registratie bij het CBP. Via www.cbpweb.nl heb je direct inzage. 

Verwerking van persoonsgegevens
Om de service en het reisproduct zo goed mogelijk te leveren kan het noodzakelijk zijn de persoonsgegevens beschikbaar te stellen aan onze leveranciers of derden, die de uiteindelijke producten en diensten leveren die je bij ons hebt geboekt. Wij zullen de persoonsgegevens nooit zonder toestemming verstrekken aan personen of bedrijven voor commerciële exploitatie. 

Wanneer je naar het buitenland reist, kunnen wij verplicht worden (door overheidsinstanties op vertrek- en aankomstpunten) dat de persoonsgegevens verstrekt en verwerkt worden in het kader van een grenscontrole, immigratie-, veiligheids-, antiterrorisme- en andere doeleinden die toepasselijk worden geacht. Ook als het verstrekken van gegevens niet verplicht is, kunnen wij besluiten om overheidsinstanties toch behulpzaam te zijn.

Inzage, correctie en verwijderen van persoonsgegevens
Wij zijn verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. Indien je inzage, correctie en/of verwijdering van jouw persoonsgegevens wil, kan je dit doen via info@interlodge.nl.

Vragen
Heb je vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, dan kan je deze richten aan info@interlodge.nl.

Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacy policy. Kom daarom regelmatig terug op deze pagina voor het actuele privacy beleid.

Laatste wijziging: 02.05.2022

Interlodge is aangesloten bij

Interlodge Vakanties | info@interlodge.nl | tel. 026 44 60 605 |

Jacob Cremerstraat 19, 6821 DA Arnhem, Nederland | KvK nr. 1002 9875

Wij gebruiken cookies voor een optimale website. Klik op akkoord om ze toe te staan  - lees onze policy