ANVR, SGR, SGRZ Calamiteitenfonds
  • Interlodge is lid van de ANVR
  • Garantieregeling van SGR & SGRZ
  • Betrouwbaar en veilig op reis
  • Kwaliteit gewaarborgd

  ANVR - lidnummer 3735
Interlodge is aangesloten bij de Algemene Nederlandse Vereniging van Reisorganisatoren.
De ANVR is een brancheorganisatie die strenge normen hanteert waar het gaat om de kwaliteit van de reizen en de informatie daarover. De reizen op deze website worden aangeboden onder het beding dat de ANVR-Reizigersvoorwaarden (Deel A: Reisvoorwaarden en/of Deel B:-Boekingsvoorwaarden) van toepassing zijn op alle aanbiedingen op deze website tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat dit niet het geval is. Klik hier voor het lezen en opslaan van de ANVR-Reizigersvoorwaarden en overige belangrijke informatie. Op het boekingsformulier dien je aan te vinken dat je kennis hebt genomen van en akkoord gaat met de ANVR-Reizigersvoorwaarden (Deel A: Reisvoorwaarden en/of Deel B: Boekingsvoorwaarden) en overige ANVR-informatie.


   SGR - lidnummer 2633  
Interlodge is aangesloten bij de Stichting Garantiefonds Reisgelden.
Je kan dit controleren via www.sgr.nl. Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR. De SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is zijn vooruitbetaalde reisgeld terug te krijgen, als zijn wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen tegenprestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.
Bijdrage SGR (nieuw sinds 01.02.2021)
Deze verplichte bijdrage is € 5,- per persoon bij een prijs per persoon.
Voor een appartement/chalet/vakantiewoning, ongeacht het aantal personen, is de bijdrage 2x € 5,-.
Boek je alleen vervoer dan is de bijdrage, ongeacht het aantal personen 1x € 5,-. 


  SGRZ - lidnummer 17.066 
Interlodge is tevens aangesloten bij de Stichting Garantiefonds Reisgelden Zakelijk.
Speciaal voor onze zakelijke klanten, waar ook skiverenigingen, clubs en andere groepen onder vallen die onze reizen aan hun leden aanbieden met of zonder aanvulling vanuit de vereniging (bijvoorbeeld begeleiding of een extra activiteit of maaltijd). De SGRZ-garantie is redelijk nieuw en geldt vanaf juli 2018.


  Calamiteitenfonds 
Interlodge is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen.
Binnen de grenzen van de garantieregeling van het Calamiteitenfonds vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van het Calamiteitenfonds. Deze garantie houdt in dat je als consument die deelneemt aan een door ons georganiseerde reis (een deel van) de reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren of de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij je vervroegd moeten repatriëren. Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis. De verplichte bijdrage bedraagt € 2,50 per boeking (max. 9 personen).

Interlodge is aangesloten bij

Interlodge Vakanties | info@interlodge.nl | tel. 026 44 60 605 |

Jacob Cremerstraat 19, 6821 DA Arnhem, Nederland | KvK nr. 1002 9875

Wij gebruiken cookies voor een optimale website. Klik op akkoord om ze toe te staan  - lees onze policy