Milieu
  • Kwaliteit
  • Verantwoordelijkheid
  • Betrouwbaarheid
  • Milieubewust

Milieubeleidsverklaring

Interlodge staat voor kwaliteit, verantwoordelijkheid en betrouwbaarheid.

Ieder jaar streven wij ernaar uitstekende bestemmingen en accommodaties aan te kunnen bieden. Uitstekend houdt voor ons tevens in dat er aandacht geschonken wordt aan de manier van zaken doen. Er wordt uitsluitend gewerkt met de lokale bevolking, hotels en winkels. Onze zakenpartners beseffen dat kwaliteit verkopen op lange termijn beter is dan kwantiteit. Hierdoor ontstaat een betere organisatie waar meer aandacht besteed kan worden aan personeel en zowel interne als externe milieuzaken.

Interlodge zorgt verder voor het juiste, milieu vriendelijke (minst onvriendelijke) vervoer naar de Alpen. Hiervoor wordt uitsluitend gewerkt met touringcarbedrijven die lid zijn van de Stichting Keurmerk Touringcarbedrijf en diverse treinverbindingen.

Intern is iedere werknemer van Interlodge zich ervan bewust dat het noodzakelijk is om op een goede manier om te gaan met het milieu. Deze gedachte wordt meegenomen in iedere beslissing of het nu gaat om het scheiden van afval of het te bestellen papier.

Bovenstaande gedachtes en handelingen worden reeds vele jaren bij ons uitgevoerd en zullen in de toekomst worden gecontinueerd en daar waar nodig en mogelijk uitgebreid.

Interlodge is aangesloten bij

Interlodge Vakanties | info@interlodge.nl | tel. 06-51440982 | KvK nr. 1002 9875

Wij gebruiken cookies voor een optimale website. Klik op akkoord om ze toe te staan  - lees onze policy