SGR en SGRZ

SGR - lidnummer 2633

 

Interlodge is aangesloten bij de Stichting Garantiefonds Reisgelden.
U kunt dit controleren via www.sgr.nl. Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR. De SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is zijn vooruitbetaalde reisgeld terug te krijgen, als zijn wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen tegenprestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.

SGRZ - lidnummer 17.066
Interlodge is tevens aangesloten bij de Stichting Garantiefonds Reisgelden Zakelijk.
Speciaal voor onze zakelijke klanten, waar ook skiverenigingen, clubs en andere groepen onder vallen die onze reizen aan hun leden aanbieden met of zonder aanvulling vanuit de vereniging (bijvoorbeeld begeleiding of een extra activiteit of maaltijd). De SGRZ-garantie is nieuw en gaat per 01 juli 2018 in werking.